Portrait from photo

Praca wykonana na prośbę koleżanki z Filipin . Portret ołówkiem ze zdjęcia